Meer resultaten voor achtergestelde lening

achtergestelde lening
 
Begrippenlijst: A Achtergestelde lening Analist.be.
Research Mijn portefeuilles. Een bedrijf hoeft bij een faillissement een achtergestelde lening pas terug te betalen, nadat het gewone obligaties en andere leningen heeft afgelost. Dat levert wel een hoger risico op voor de schuldeiser. Daarom is de rente meestal iets hoger.
Achtergestelde Leningen Fonds van start MKB-Nederland.
Het ministerie van EZ ondersteunt ALF vanuit de regeling Groeifaciliteit en staat garant voor 50 procent van eventuele verliezen op de hoofdsom van de achtergestelde leningen. Voor iedere euro achtergestelde lening vanuit ALF verstrekt de bank minimaal een gelijk bedrag aan bancair krediet niet-achtergesteld.
Wat is een achtergestelde lening.
Home Kopen of huren Achtergestelde lening. Met een achtergestelde lening vergroot de ondernemer het eigen vermogen. Dankzij een achtergestelde lening kan een bedrijf of coöperatieve vereniging of organisatie toch aan extra kapitaal komen. Door een achtergestelde lening vergroot de ondernemer het eigen vermogen.
Financiering van investeringen in de non-profit Kunstenloket.
moeten deze lenin g aangaan buiten hun handels en beroepsactiviteiten. Andere belangrijke eigenschappen zijn.: het is een achtergestelde lening: in geval van faillissement komen kredietgevers pas na andere schuldeisers aan de beurt.; de lening heeft een vaste looptijd van 8 jaar, met vaste rentevoet.
Niet nakomen afspraken achtergestelde lening.
ReNiet: nakomen afspraken achtergestelde lening. Marcel Up Antwoord 1 Gepost op: 5 december 2008, 2319.: Een achtergestelde lening is een krediet waarbij de schuldeiser in het geval van faillissement van de schuldenaar pas zijn geld terug kan krijgen als alle andere schuldeisers zijn betaald.
Structuur van het garantievermogen: achtergestelde leningen.
Achtergestelde leningen kunnen in het algemeen toegepast worden bij adequaat gekapitaliseerde ondernemingen met een gezonde rentabiliteit, waardoor middels winstinhouding de achtergestelde lening geleidelijk kan worden afgelost en de solvabiliteit dat wil zeggen, de relatie tussen garantievermogen en balanstotaal tenminste gelijk blijft.
Andere steunmaatregelen Vlaams Artsensyndicaat vzw.
Naast de financiële maatregelen van Impulseo die specifiek voor huisartsen werden opgericht, kan u bij het Participatiefonds ook een beroep doen op achtergestelde leningen. Bij toekenning van een achtergestelde lening gaat het Participatiefonds ermee akkoord dat bij terug-betalingsproblemen waarbij ook andere schuldeisers betrokken zijn bijvoorbeeld faillissement, die andere schuldeisers eerst worden terugbetaald.
Achtergestelde lening Vergelijk uw Vermogensbeheerder.
Een achtergestelde lening is een lening die een bedrijf bij een faillissement pas hoeft te voldoen nadat alles schuldeisers zoals gewone obligatiehouders en andere leningen zijn terugbetaald. Daartegenover staat dat de investeerder op deze obligatie een hogere rente krijgt dan bij de normale obligatie.
Achtergestelde lening Uitleg, risico's' en eigenschappen.
Het belangrijkste kenmerk van de achtergestelde lening is dat de schuldeisers bij problemen achter andere crediteuren aansluiten. Met andere woorden: in het geval van een faillissement kan de geldverstrekker van een achtergestelde lening bijna als laatste aanspraak maken op het geïnvesteerde geld.

Contacteer ons